Gå til navigation Gå til Hovedindhold

Teknisk status

26. September 2023

Du er her:

Opfølgende og bestilte kontroller

Kontrollen følger op, når der bliver givet sanktioner. Det får betydning for din smiley.

Når reglerne ikke bliver fulgt, får virksomheden en sanktion. Det kan være i form af en indskærpelse, et påbud, et forbud, et bødeforlæg eller en politianmeldelse.

Fødevarestyrelsen følger op på sanktioner med to ekstra kontrolbesøg. Det første kontrolbesøg har til formål at følge op på den eller de overtrædelser, der udløste anmærkninger. Det andet kontrolbesøg er en  bredere kontrol


I nogle få situationer kan den første opfølgning ske ved, at virksomheden sender dokumentation til Fødevarestyrelsen til såkaldt 'skrivebordskontrol' eller administrativ kontrol

Opfølgende kontrolbesøg betales af virksomheden.

Fødevarestyrelsen bestemmer, hvornår den opfølgende kontrol skal gennemføres.

Du kan bestille kontrolbesøg

 

  • Efter sanktioner på den seneste kontrolrapport, hvor kontrolenheden udfører det første opfølgende besøg som en administrativ kontrol. En administrativ kontrol uden anmærkninger bliver ikke dokumenteret på en kontrolrapport. Derfor kan du have interesse i at fremskynde næste kontrolbesøg og altså bestille et gebyrbelagt kontrolbesøg, som Fødevarestyrelsen udfører inden for 2 måneder.

  • Efter ejerskifte, hvor Fødevarestyrelsen har vurderet, at der ikke skal udføres starthjælp eller første kontrolbesøg i din virksomhed inden for 1 måned.

 


Bestilte kontrolbesøg har samme omfang som ordinære kontrolbesøg. Kontrollen bliver foretaget senest 2 måneder efter, den er bestilt.