Gå til navigation Gå til Hovedindhold

Teknisk status

22. July 2024

Du er her:

Opfølgende og bestilte kontroller

Fødevarestyrelsen følger op på sanktioner med opfølgende kontroller.

​En virksomhed får en sanktion for overtrædelse af fødevarelovgivningen. Sanktionen kan være i form af en indskærpelse, påbud, forbud, bødeforlæg, politianmeldelse eller virksomhedskarantæne.

Fødevarestyrelsen følger op på sanktioner med to opfølgende kontroller. Det første kontrolbesøg har til formål at følge op på den eller de overtrædelser, der udløste anmærkninger. Det andet kontrolbesøg er en standardkontrol

Ved indskærpelse for manglende ophængning af kontrolresulat 1 og ved anmærkning givet ved stikprøvebaseret kontrol målrettet transportmidler gennemføres alene én opfølgende kontrol.

Fødevarestyrelsen gennemfører i visse tilfælde første opfølgende kontrol som en administrativ kontrol, hvis kontrolllen kan gennemføres alene på grundlag af virksomhedens fremsendelse af dokumentation eller på grundlag af digital kontrol, hvor virksomhedens login ikke er påkrævet.

Opfølgende kontroller betales af virksomheden.

Virksomheder kan bestille ​et ​kontrolbesøg bl.a. i forbindelse med anmelderpligtigt ejerskifte. Kontrollen bliver gennemført senest 2 måneder efter, den er bestilt.