Gå til navigation Gå til Hovedindhold

Teknisk status

26. September 2023

Ofte stillede spørgsmål

Her kan du finde svar på de mest stillede spørgsmål om smiley-ordningen.

​​​Hvordan får virksomhederne sine kommentarer på smiley-hjemmesiden?

Hvis du vil kommentere din v​irksomheds kontrolrapport på smiley-hjemmesiden, kan du give dem til den tilsynsførende eller sende dem til Fødevarestyrelsen via kontaktformularen (der er max. plads til 300 anslag).​

Må virksomheden reklamere med sin smiley?

Du må g​erne anvende din smiley i enhver form for markedsføring – så længe det ikke er vildledende.​

Hvad sker der med smiley'en, hvis Fødevarestyrelsens afgørelse bliver ændret?

Hvis Fødevarestyrelsens afgørelse bliver ændret – enten ved en omgørelse eller ved en dom – vil din virksomhed få en anden smiley. Du får tilsendt en ny kontrolrapport, som skal hænges op i stedet for den tidligere.​

Kan virksomheden bestemme, hvilken tilsynsførende der skal kontrollere?

Nej, det er alene kontrolenheden, som bestemmer, hvem der fører tilsyn i din virksomhed.​

Hvad betyder særlige mærkningsordninger?

Særlige mærknin​gsordninger supplerer den almindelige fødevarelovgivning. Mærkningsordningerne garanterer fx, at særlige krav til oprindelse, produktionsforhold eller dyrevelfærd er opfyldt. Der stilles krav til virksomhedens dokumentation og regnskaber, herunder egenkontrol. Økologimærkning er et eksempel på en særlig mærkningsordning.​

Hvad betyder varestandarder?

For nogle fødevarer er der en varestandard eller handelsnorm, som regulerer sammensætning, udseend​e eller kvalitet. Der er fx varestandarder for chokolade, vin, marmelade, kaffe og mineralvand, ligesom der er handelsnormer for frugt og grønt.​

Hvad er en indskærpelse?

En indskærpelse er en præcisering af, at gældende regler skal overholdes. Du kan bede kontrolenheden om en skriftlig uddybning af indskærpelsen.​

Hvad er en tillægsside?

Tillægssiden vælges, ​når der i forbindelse med kontrollen skal dokumenteres oplysninger, der ikke må offentliggøres. Det kan fx være personfølsomme oplysninger i forbindelse med forbrugerklager eller ved k​​ontrol af områder hvor, Fødevarestyrelsen ikke har hjemmel til at offentliggøre kontrolresultatet.

Hvis den tilsynsførende har behov for at notere noget, fx hvad der skal huskes til næste kontrolbesøg, kan den tilsynsførende vælge at skrive det på en tillægsside til kontrolrapporten. Eksempelvis kan der stå, at virksomheden har fået udleveret en informationsfolder eller lignende.

Tillægssiden kommer ikke på smiley-hjemmesiden og skal ikke hænges op i virksomheden.

Hvilke virksomheder skal hænge kontrolrapporten op?

Kontrolrapporten skal hænges op i de fleste fødevarevirksomheder med direkte salg til forbrugerne. Det er fx supermarkeder, restauranter, kiosker, kantiner, pizzeriaer, bagere, fiskehandlere. Fra den 1. januar 2022 kan virksomheder nedtage kontrolrapporten efter 5 år og i stedet for ophænge kontrolinformations​blanketten.

Det gælder dog ikke for ultralavrisiko-virksomheder, hvor der sjældent er kontrol, fordi risikoen for at blive syg af de varer, der sælges, er meget lille.

Ultralavrisiko-virksomheder er fx værtshuse, bodegaer, vinforretninger, apoteker og keramikere m.fl. Disse virksomheder får en kontrolinformationsblanket, som skal hænges op i stedet for kontrolrapporten. Virksomhederne må dog gerne hænge kontrolrapporten op.

Alle kontrolrapporter kan i øvrigt findes her på findsmiley.dk.​​

Hvor skal kontrolrapporten hænge i virksomheden?

Hovedreglen er, at kunderne skal kunne læse kontrolrapporten, inden de beslutter sig for at gå ind og handle (ind​en de betræder forretningsområdet).'

Supermarkeder og andre, der får flere kontrolrapporter, skal kopiere rapporterne og hænge dem op samlet ved alle indgangene.

Kontrolrapporten(erne):

  • Skal hænge i læseafstand (– pas på varer, kasser og cykler foran rapporten)
  • Skal hænge i øjenhøjde (– kunderne skal ikke ned på knæ eller op på stylter for at læse rapporten
  • Må ikke anbringes på sving- eller skydedøre
  • Må ikke anbringes på en åbenstående dør (– kunderne skal kunne læse den, før de går ind)
  • Må ikke hænge i et vindfang eller lignende, hvis dette er er en del af forretningsområdet. (Er der en indgang mellem vindfang og butiksområde er det dog i orden, forudsat der ikke er fødevarer i vindfanget).

Hvor længe skal kontrolrapporten hænge i virksomheden?

Fra den 1. januar 2022 kan virksomheder nedtage kontrolrapporten efter 5 år og i stedet for ophænge k​ontrolinformationsblanketten.​

Må jeg vente med at hænge rapporten op?

Nej, du skal hænge kontro​lrapporten op umiddelbart efter, at du modtager den.

Skal virksomheden vise kontrolrapporten på sin hjemmeside?

Alle virksomheder, som markedsfører sig på egen hjemmeside, skal vise de seneste fire kontrolr​​apporter eller linke til dem på et let synligt sted på hjemmesiden – dog ikke ultralavrisiko-virksomheder.​​

Må virksomheden hænge information op ved siden af kontrolrapporten?

Du må gerne hænge information op ved siden af kontrolrapporten. Men der må ikke skrives på rappo​rten.​

Hvad er et kontrolresumé?

For slagterier og store kødfabrikker er det ikke kontrolrapporterne, der ligger på smiley-hjemmesiden, men d​​erimod en sammenskrivning af en hel måneds kontrolrapporter. Denne sammenskrivning kaldes for et kontrolresumé.

Kontrolresuméerne gælder for de virksomheder, der har mere end 12 planlagte kontrolbesøg om året. I praksis har disse virksomheder kontrolbesøg alle dage, hvor der arbejdes, og der skrives en kontrolrapport for hver dag. Kontrolresuméerne er indført, fordi de seneste fire kontrolrapporter blot vil vise resultaterne af de seneste fire dages kontrol.

Det er de seneste fire kontrolresuméer, der ligger på findsmiley.dk for disse virksomheder.

Reklamebeskyttet – hvad betyder det?

Virksomheder, som ikke ønsker deres adresser videregivet til reklameformål, kan få dette registreret i CVR-registr​​​et. Resultater af kontrollen med alle fødevarevirksomheder findes her på smiley-hjemmesiden.

Når der efter nogle adresser står REKLAMEBESKYTTET, er det, fordi virksomheden ikke ønsker at modtage reklamer. Reglerne findes i § 19 i CVR-loven og uddybes på CVR-hjemmesiden.

Hvordan klager virksomheden over Fødevarestyrelsens afgørelser?

På Fødevarestyrelsens hjemmesid​​e kan du læse, hvordan du klager over en afgørelse truffet af Fødevarestyrelsen, samt hvordan din klage behandles.

Sådan klager du over Fødev​​arestyrelsens afgørelser​​